Gwarancja na projektory

  • JVC
  • Gwarancja na projektory JVC Reference Series
 
 
Projektory do kina domowego marki JVC zakupione od autoryzowanego dealera objęte są 2-letnią gwarancją na urządzenie. Gwarancja na lampę projekcyjną montowaną fabrycznie w projektorze wynosi 1 rok lub 1000 godzin w zależności od tego, która z przesłanek nastąpi pierwsza.
 
Projektory do kina domowego, które uległy uszkodzeniu w okresie ochrony gwarancyjnej obsługiwane są przez Centralny Serwis Producenta. Odbiór uszkodzonego urządzenia na koszt JVC oraz jego naprawę można zaaranżować kontaktując się z nami mailowo info@jvc-pro.pl. Przekażemy Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu i czasu odbioru przesyłki.
 

UWAGA: Nie obsługujemy napraw gwarancyjnych innych produktów niż projektory.


W celu przyspieszenia i uproszczenia procedury zgłoszenia awarii produktu prosimy o przygotowanie nzastępujących danych:
- Model urządzenia *1
- Numer seryjny *1
- Opis usterki
- Adres odbioru przesyłki przez kuriera.
- Adres odesłania produktu po naprawie
- Dokument zakupu czyli faktura lub paragon (zawierające model projektora, datę i cena zakupu, numer dowodu zakupu) *2

 
*1. Informacje odnośnie modelu i numeru seryjnego znajdą Państwo na tabliczce znamionowej produktu
*2. UWAGA. Do przesyłki projektora należy dołączyć czytelną kopię dowodu zakupu.

 

 

Informacje dodatkowe:
 
Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, jeżeli osoby inne niż Autoryzowany Serwis lub instalator certyfikowany przez JVC dokonały przeróbek, nieautoryzowanej przez JVC zmiany oprogramowania lub napraw produktu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek nie wykonania czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi/użytkownika produktu, niewłaściwej wymiany lamp projekcyjnych, filtrów lub baterii.